FOTO

Jag vill ha ett möte!

FOTO

Boka in ett kostnadsfritt möte med oss för att ta reda på mer!

Hur går det till?

En smidig process

Vi strävar efter att göra processen så smidig som möjligt för dig. Från första kontakten till slutlig leverans, fokuserar vi på effektivitet och enkelhet. Vi tar hand om alla detaljer, från planering och fotografering till redigering, så att du kan fokusera på annat. Vårt mål är att leverera färdiga foton och bilder som överträffar dina förväntningar, utan att komplicera processen.

Kontakt

Det första steget i processen där vi diskuterar dina behov, budget och tidsram. Detta är tillfället att ställa frågor och definiera projektets omfattning.
l

Planering

Efter den initiala kontakten följer en planeringsfas. Här fastställs detaljer som tid och plats för fotograferingen, eventuell rekvisita och bokning av modeller etc.

Foto

Detta är själva kärnan i projektet där allt material fotas. Allt som har planerats i förberedelsefasen utförs nu i praktiken.

Redigering

Efter fotograferingen börjar redigeringsfasen. Här väljer vi ut de bästa fotografierna och redigerar / retuscherar enligt era önskemål.

Granskning

Innan den slutliga produkten levereras får du möjlighet att granska och godkänna bilderna. Eventuella justeringar görs baserat på din feedback.
R

Leverans

Slutligen levereras de färdiga bilderna i det format och på den plattform som överenskommits. Nu är det dags att använda bilderna!

HITTA RÄTT TYP AV FOTO

Vilken typ av foto behöver ni?

foto Ystad

Visa vilka ni är

PERSONAL

produkt foto ystad

För webb & reklam

PRODUKT

foto Ystad

MÄKLARE & REAL ESTATE

BOSTAD & FASTIGHET

foto Ystad

BRANDING & VALUES

FÖRETAG

Happenings & Celebrations

EVENT

Besöksnäring

RESTAURANG & TURISM

Webbyrå i Ystad

CREATING CONTENT

SOCIALA MEDIER

Webbyrå i Ystad

INSPO

INSPIRATION