VISA VEM NI ÄR

PERSONALFOTO

Personalfoto är ett viktigt verktyg i modern företagskommunikation. Dessa bilder används för att presentera företagets anställda på ett professionellt och tilltalande sätt. De kan visas på företagets webbplats, i sociala medier, i tryckta publikationer och vid marknadsföringsaktiviteter.
 • Till er hemsida
 • Till ert reklamblad
 • Till era sociala medier
 • Till er säljmaterial
 • Till Visitkort
Personalfoto är ett viktigt verktyg i modern företagskommunikation. Dessa bilder används för att presentera företagets anställda på ett professionellt och tilltalande sätt. De kan visas på företagets webbplats, i sociala medier, i tryckta publikationer och vid marknadsföringsaktiviteter.
Varför ska man ta professionella personalfoto?
 • Professionell Presentation: Personalfoto ger en professionell image till företaget och dess anställda.
 • Personlig Touch: Det hjälper kunder och affärspartners att sätta ett ansikte på namnen, vilket skapar en mer personlig kontakt.
 • Enhetsbild: Genom att använda en enhetlig stil på personalfoton bidrar det till företagets varumärkesidentitet

Att fundera på inför personalfoto:

 • Stil och Format: Bestäm stilen på bilderna (formella, avslappnade, kreativa) och formatet (headshots, halvkropp, helkropp).
 • Klädkod: Klädkoden bör spegla företagets image och kulturen. Uniform eller formell klädsel är vanlig.
Användning:
 • Digitalt och Tryckt Material: Använd personalfoton på företagets webbplats, sociala medier, broschyrer och visitkort.
 • Uppdatering: Uppdatera regelbundet personalfoton för att återspegla eventuella förändringar i personalen.
Sammanfattningsvis är personalfoto en viktig del av företagets visuella identitet. Korrekt utförda bilder förmedlar professionalism och skapar en starkare koppling mellan företag, dess anställda och kunder. Kontakta oss om du vill veta mer!