Betalningsvillkor

 

 1. Ingress

I samarbete med Qvickly erbjuder vi faktura. När du betalar med Qvickly Faktura överlåts denna till Qvickly. Fakturan skickas primärt via e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.

 

 1. Företag

Betalningstid för faktura är minst 14 dagar från att ordern skickats från butiken. Fullständiga betalningsvillkor framgår i samband med att du slutför ditt köp. Fakturan skickas via primärt via e-post eller brev (i de fall e-postleverans inte är tillgänglig) när ordern är färdigbehandlad. Det är du som är kredittagare som ansvarar för att betalningen inkommer inom angiven tidsram enligt de villkor du godkänt vid val av betalningsalternativ “Faktura”. Vid genomförande av köp accepterar du även betalningsansvaret. Qvickly har rätt att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturan korrekthet samt äkthet. Detta sker t.ex. genom telefonsamtal, legitimationskontroller samt verifiering via elektronisk identifiering, exempelvis Mobilt Bank ID.                  

  1. Avgifter och ränta

  Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift som framgår på fakturan samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

   

  1. Kreditprövning

   För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. I sådana fall kommer ni bli meddelade om detta postledes eller via e-post. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.

  2. Personuppgifter 

   Vid genomförande av köp med Qvickly som betalningsförmedlare kommer Qvickly att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som finns på Qvicklys hemsida.

     

   1. Överlåtelse

    Qvickly äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Qvicklys skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part.

    Qvickly AB

    Organisationsnummer: 556918-4129
    Telefonnummer: 010-898 99 29
    Email: info@qvickly.io
    Webb: https://qvickly.io